Afstapellijn voor zakken

Voor dit project deden we:

Doelstelling

Aansturen van een flexibele en gebruikersgedreven installatie om zakken volgens een bepaald stapelpatroon op 3 stapelposities af te stapelen.

Werkwijze

In deze installatie zijn er 3 aanvoerlijnen van zakken die elk op een aparte afstapelplaats moeten gelegd worden met een Robot. Op een Panelview-paneel kan de operator op een eenvoudige manier zelf een stapelpatroon samenstellen door een type zak en een type palet te selecteren. Daarna moet hij enkel nog de zakken naar de gewenste positie verslepen en indien gewenst ook draaien (zodat bijvoorbeeld de naad van de zak altijd aan de buitenkant ligt). De gegevens van alle stapelpatronen worden bijgehouden in de Allen-Bradley PLC. De opname- en neerlegcoördinaten worden berekend in de PLC en per opdracht voor de robot doorgestuurd. Robot en ventieleilanden worden via Ethernet/IP aangestuurd.

Componenten

  • Ethernet/IP
  • Control logix PLC
  • Panelview plus