Optimalisatie en foutdetectie

Engico beschikt over een schat aan kennis op het gebied van besturingsystemen. Wij helpen u dan ook graag bij het zoeken naar oplossingen voor terugkerende fouten of gebreken in uw installatie, door middel van de diagnosetools die wij zelf ontworpen hebben. Een dergelijke softwareanalyse kunnen wij ook uitvoeren op machines die we niet zelf geschreven of ontworpen hebben.

We staan u met raad en daad bij voor het verder optimaliseren van uw installatie, machine of proces om zo, soms met kleine aanpassingen, de productiecapaciteit van een lijn te verhogen. Mogelijke aanpassingen zijn het wegwerken van dode tijden, overbodige controles, enz.

We hebben ook ervaring met het optimaliseren van bestaande oudere systemen zoals Siemens Step 5 en met de conversie naar Siemens Step 7 of Tia.

Siemens Step 7